Công văn 3173/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3173/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

23/06/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3173/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua theo dõi, rà soát trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận thấy có tình trạng gia tăng việc nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng, các xe tập trung vào dòng xe sang, trị giá cao. Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với loại hình nhập khẩu này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải khai đầy đủ, chi tiết thông tin về xe tại Đơn đề nghị nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu tặng theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai không đầy đủ, chi tiết theo quy định thì không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe.

b) Kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe:

– Nếu có nghi ngờ về mối quan hệ giữa người cho biếu tặng và người nhận thì yêu cầu người nhận cung cấp chứng từ chứng minh quan hệ như: nếu có quan hệ làm ăn thì phải có giao dịch mua bán hàng hóa, chứng từ thanh toán tiền hàng, tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu.., hoặc nếu có quan hệ tư vấn, hỗ trợ về công việc thì phải có giấy tờ chứng minh (hợp đồng, qua email…)…,trường hợp có đủ chứng từ chứng minh là phù hợp thì xem xét cấp giấy phép nhập khẩu, trường hợp không có chứng từ chứng minh hoặc chứng từ chứng minh không phù hợp thì từ chối cấp giấy phép nhập khẩu xe.

– Nếu có các thông tin, dấu hiệu sau thì báo cáo (kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu) về Tổng cục để xác minh:

(i) Giấy tờ cho biếu tặng hoặc chứng từ chứng minh quan hệ giữa người cho tặng và người nhận có dấu hiệu giả mạo.

(ii) Từ khi Thông tư 143/2015/TT-BTC nêu trên có hiệu lực, doanh nghiệp nhập khẩu thường xuyên xe dưới dạng quà biếu tặng theo định lượng quy định.

Sau khi cấp giấy phép nhập khẩu xe, toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan được sao chụp chuyển bộ phận thuế để phục vụ xác định trị giá hải quan.

2. Thủ tục nhập khẩu xe:

a) Chỉ đạo Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu xe thực hiện kiểm tra thực tế xe để xác định sự phù hợp giữa xe nhập khẩu với giấy phép nhập khẩu và các chứng từ liên quan thuộc bộ hồ sơ hải quan.

b) Trường hợp doanh nghiệp được đưa hàng về bảo quản để chờ kết quả kiểm tra của cơ quan đăng kiểm thì trong thời 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đưa hàng hóa về bảo quản, Chi cục hải quan cửa khẩu phải phân công công chức theo dõi, tra cứu kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, khi có kết quả kiểm tra phải yêu cầu ngay doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa theo quy định, Lãnh đạo đơn vị và công chức được phân công chịu trách nhiệm về việc theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định.

Trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đưa về bảo quản nhưng người khai hải quan không tiến hành tiếp thủ tục thì Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai tổ chức kiểm tra việc mang hàng về bảo quản. Qua kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không lưu giữ xe tại địa điểm đăng ký bảo quản hoặc xe đã được bán thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện thủ tục nhập khẩu xe thực hiện việc xác định trị giá hải quan, tham vấn giá đối với xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng theo đúng các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

3. Do tình hình dịch bệnh, Tổng cục chưa thực hiện được việc kiểm tra, thanh tra tại đơn vị, do vậy yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tự thực hiện rà soát, kiểm tra việc cấp giấy phép nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu tặng năm 2020 và 05 tháng đầu năm 2021.

Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu và Quảng Ninh chỉ đạo các Chi cục hải quan cửa khẩu rà soát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng trong thời gian qua.

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra (kèm bản photo hồ sơ cấp phép), đồng thời rà soát khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính và đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát Quản lý) trước ngày 10/07/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr – Vũ Thị Mai;
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3173/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.