Công văn 2917/HQTPHCM-GSQL năm 2023 cung cấp mã CAS hóa chất thể hiện trên MSDS cho tờ khai nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2917/HQTPHCM-GSQL

Công văn

Hải quan HCM

12/10/2023

12/10/2023

Vương Tuấn Nam

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2917/HQTPHCM-GSQL
V/v cung cấp mã CAS hóa chất thể hiện trên MSDS cho tờ khai nhập khẩu
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Evonik Việt Nam
(Địa chỉ: Tòa nhà Vincom Center, P.17010-11, Lầu 17, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 250923/CASEVN ngày 25/9/2023 của Công ty TNHH Evonik Việt Nam về việc vướng mắc cung cấp mã CAS hóa chất thể hiện trên MSDS cho tờ khai nhập khẩu. Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Đề nghị Quý Công ly nghiên cứu các văn bản sau:
l. Về thông tin bảo một của doanh nghiệp:

Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định về thông tin bảo một như sau:

“1. Thông fin bảo mật của bên khai báo, đăng ký, báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 50 của luật hóa chất bao gồm:

a) Tên và số lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh;

b) Thông tin có liên quan đến bí quyết công nghệ, bí mật thương mại”.

Tại Điều 51 Luật hóa chất quy định sử dụng thông tin bỏo một, theo đó:

”1. Cơ quan, người tiếp nhận khai báo, đăng ký, báo cáo hóa chất có trách nhiệm cung cấp thông tin bảo mật quy định tại Điều 50 của Luột này khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Cơ quan, người liếp nhận khai báo đăng ký, báo cáo hóa chất có trách nhiệm giữ bí mật thông tin bảo
mật theo quy định của pháp luật”.

2. Về việc nộp bổ sung tài liệu kỹ thuật, cung cấp đầy đủ thông tin về hóa chất nhập khẩu bao gồm tên, số CAS và tỷ lệ hàm lượng:

Tại điểm b.3 khoản 1 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục kiểm tra lên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế khi kiểm tra hồ sơ hải quan như sau:

“b.3) Trường hợp phát hiện thông tin khai báo về tên hàng, mô tả hàng hóa chưa phù hợp với mã số hàng hóa, hoặc sai lệch giữa các thông tin trên chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên tờ khai hải quan nhưng chưa đủ căn cứ để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế thì yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc bản phân tích thành phần sản phẩm

Qua kiểm tra các chứng từ nộp bổ sung, nếu cơ quan hỏi quan có đủ cơ sở xác định người khai hải quan khai không đúng tên hàng, mã số hàng hóa mức thuế thì hướng dẫn người khai hồi quan khai bổ sung như quy định lại điểm b.2 khoản này. Trường hợp người khai hải quan không nộp được chứng từ theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc qua kiểm tra các chứng từ, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở để xác dịnh tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế thì thực hiện lấy mẫu phân tích, giám dịnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân lích để kiểm tra chất lượng, kiểm ra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc báo cáo Chỉ cục trưởng Chi cục Hải quan quyết dịnh kiểm tra thực tế hàng hóa theo khoản 2 Điều này “

Như vậy, cơ quan Hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung tài liệu kỹ thuật khi phát hiện thông tin khai báo về tên hàng, mô tả hàng hóa chưa phù hợp với mã số hàng hóa, hoặc sai lệch giữa các thông tin trên chứng từ bộ hồ sơ hỏi quan và thông tin khai trên tờ khai hải quan nhưng chưa đủ căn cứ để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế.

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan ngày 23/6/2014: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2202 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tòi chính:

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hình Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thì:

Thông tin về thành phần của hàng hóa là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Hỏi quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết. Trường hợp phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục hi quan, Công ty liên hệ trực tiếp Chỉ cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Trên trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để báo cáo;
– Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, GSQL.Hạnh (2b).
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Vương Tuấn Nam

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 2917/HQTPHCM-GSQL năm 2023 cung cấp mã CAS hóa chất thể hiện trên MSDS cho tờ khai nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.