Công văn 220/HQTPHCM-GSQL năm 2022 V/v Vướng mắc C/O mẫu EUR.1

Thuộc tính văn bản

Số VB:220/HQTPHCM-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Hải Quan TPHCM
Ngày VB:10/02/2022
Hiệu lực:10/02/2022
Người ký:Nguyễn Hữu Nghiệp
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 220/HQTPHCM-GSQL do Hải Quan TPHCM ban hành ngày 10/02/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 220/HQTPHCM-GSQL
V/v Vướng mắc C/O mẫu EUR.1
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Tổng Cục Hải Quan.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định ‘UKVFETA như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ EB đăng ký tờ khai số 104367438230/A41 ngày 22/11/2021 đại Chỉ cục Hải quan quản lý hàng, đầu tư, Công ty khai bổ sung C/O mẫu EUR.1 số tham chiếu 021055 ngày 23/11/2021 (đính kèm bản sao).

Tại ô số 2 C/O mẫu EUR.I số tham chiếu 021055 ngày 23/11/2021 do UK phát hành có nội dung “2. Certificate used in preferential trade between The United Kingdom and GSP Beneficiary Country”. Ô số 4 có nội dung “4. Country, group of Countries or territory in which the produets are considered as
originating: UK”. Ô số 5 có nội dung “5. Country, group of couniries or territory of destination: VIETNAM”. Các nội dung khác trên C/O phù hợp quy định tại Hiệp định UKVFTA và Thông tư 02/2021/TT-BCT.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3825/TCHQ-GSQL ngày 10/12/2021 về việc chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 19 Thông tư số 02/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ‹ được cấp đến hết ngày 31/12/2021. Như vậy, tại ô thứ 2 trên
C/O mẫu EURI số 0216551 ngày 22/11/2021 do doanh nghiệp xuất trình có nội dung “2. Certificate used in preferential trade between The United Kingdom and GSP Beueficiary Country” có được chấp nhận hay không.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Trân trọng ./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Như trên;
– Cục trưởng (để báo. cáo);
– Các Phó cục trưởng (để biết):
– Cục GSQL, về HQ-TCHỌ (để báo cáo);
– Phòng CNTT (để đăng Website),
– Lưu: VT, GSQL, Dung(3b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email