Công văn 220/HQTPHCM-GSQL năm 2022 V/v Vướng mắc C/O mẫu EUR.1

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

220/HQTPHCM-GSQL

Công văn

Hải Quan TPHCM

10/02/2022

10/02/2022

Nguyễn Hữu Nghiệp

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 220/HQTPHCM-GSQL
V/v Vướng mắc C/O mẫu EUR.1
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Tổng Cục Hải Quan.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định ‘UKVFETA như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ EB đăng ký tờ khai số 104367438230/A41 ngày 22/11/2021 đại Chỉ cục Hải quan quản lý hàng, đầu tư, Công ty khai bổ sung C/O mẫu EUR.1 số tham chiếu 021055 ngày 23/11/2021 (đính kèm bản sao).

Tại ô số 2 C/O mẫu EUR.I số tham chiếu 021055 ngày 23/11/2021 do UK phát hành có nội dung “2. Certificate used in preferential trade between The United Kingdom and GSP Beneficiary Country”. Ô số 4 có nội dung “4. Country, group of Countries or territory in which the produets are considered as
originating: UK”. Ô số 5 có nội dung “5. Country, group of couniries or territory of destination: VIETNAM”. Các nội dung khác trên C/O phù hợp quy định tại Hiệp định UKVFTA và Thông tư 02/2021/TT-BCT.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3825/TCHQ-GSQL ngày 10/12/2021 về việc chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 19 Thông tư số 02/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ‹ được cấp đến hết ngày 31/12/2021. Như vậy, tại ô thứ 2 trên
C/O mẫu EURI số 0216551 ngày 22/11/2021 do doanh nghiệp xuất trình có nội dung “2. Certificate used in preferential trade between The United Kingdom and GSP Beueficiary Country” có được chấp nhận hay không.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Trân trọng ./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Như trên;
– Cục trưởng (để báo. cáo);
– Các Phó cục trưởng (để biết):
– Cục GSQL, về HQ-TCHỌ (để báo cáo);
– Phòng CNTT (để đăng Website),
– Lưu: VT, GSQL, Dung(3b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 220/HQTPHCM-GSQL năm 2022 V/v Vướng mắc C/O mẫu EUR.1

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)