Công văn 1899/TCHQ-TXNK năm 2023 xét giảm giá hàng nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1899/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/04/2023

21/04/2023

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1899/TCHQ-TXNK
V/v xét giảm giá hàng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi.
(Đ/c: S 6 Hòa Mã, phường Phạm Đình H, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10-04/TL đề ngày 10/4/2023 của Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi đề nghị xem xét giảm giá hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét giảm giá.

Qua xem xét hồ sơ do Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi gửi kèm và đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục hải quan nhận thấy:

1. Về điều kiện giảm giá:

– Tại Hợp đồng số 28-22/DJI ngày 25/08/2022 Công ty được đối tác giảm giá ~53% cho 03 mục hàng: Zenmuse H20T code 6958265105586 (1 chiếc), Zenmuse H20 code 6958265105579 (1 chiếc) và Zenmuse H20N code 6941565928528 (1 chiếc) nhập khẩu tại tờ khai số 104992496820 ngày 26/09/2022.

Hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do giảm giá. Do vậy, không có căn cứ để xác định khoản giảm giá nêu trên thuộc loại nào trong các loại giảm giá được quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

– Khoản giảm giá được ghi tại hợp đồng mua bán số 28-22/DJI ngày 25/8/2022, hóa đơn thương mại số 2209211Z4SV đề ngày 21/9/2022 mà không có Bảng công bố giảm giá của người bán theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về thủ tục khai báo:

– Tại tờ khai nhập khẩu số 104992496820/A11 ngày 26/09/2022, Công ty không khai báo có khoản giảm giá tại tiêu chí “chi tiết khai trị giá” trên tờ khai nhập khẩu theo đúng quy định tại tiết d.3.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Từ những căn cứ nêu trên, khoản giảm giá đề nghị tại công văn số 10-04/TL đề ngày 10/04/2023 của Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Trang – 3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

 Công văn 1899/TCHQ-TXNK năm 2023 xét giảm giá hàng nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email