Công văn 1346/TCHQ-TXNK 2022 hoàn thuế nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1346/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

19/04/2022

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1346/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH UIMAX SAIGON.
(Số 148, đường tỉnh 833, Bình Hòa, Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2522-CVLA ngày 25/01/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH UIMAX SAIGON đề nghị hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan theo một trong các trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2, a.3 khoản này được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.

Trường hợp người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan thì sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP , Nghị định số 18/2021/NĐ-CP không quy định hoàn thuế nhập khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa giao hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu nhưng thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan, sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đã nộp thuế nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Vì vậy trường hợp doanh nghiệp nội địa đã nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan khi nhập khẩu vào thị trường trong nước sau đó xuất khẩu sản phẩm này ra nước ngoài thì không được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH UIMAX SAIGON được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1346/TCHQ-TXNK 2022 hoàn thuế nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.