Câu hỏi: C/O cấp sau không tích vào ô Issued retroactively

Lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, có CO form E. Ngày phát hành BL trên CO là ngày: 07/11/2021, ngày cấp CO là 10/11/2021. Nhưng nhà xuất khẩu không tích vào ô Issued retroactively. Vậy CO form E này có bị bác khi chúng tôi nộp hồ sơ làm thủ tục không?

Chia sẻ

×
 • Bình luận

  5 bình luận về “C/O cấp sau không tích vào ô Issued retroactively”

  1. – Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương “quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA”, quy định:

   + Điều 21. Cấp C/O mẫu E

   “1. C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O mẫu E được cấp sau phù hợp với quy định và pháp luật của Nước thành viên xuất khẩu. C/O mẫu E cấp sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao hàng và phải đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

   2. C/O mẫu E cấp sau có thể được nhà nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan để đề nghị cho hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định và pháp luật của Nước thành viên nhập khẩu”.

   + Khoản 14, Phụ lục III – HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU E XUẤT KHẨU

   “14. Ô số 13:

   a) Trường hợp cấp sau thì đánh dấu vào Ô “Issued Retroactively” bằng điện tử hay đánh máy với thông tin khác trên C/O mẫu E. Trường hợp không thể đánh dấu bằng điện tử hay đánh máy thì đóng dấu với dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

   Như vậy, theo quy định trên trường hợp của Công ty: CO form E có ngày phát hành BL trên CO là ngày 07/11/2021, nếu ngày cấp CO là từ ngày 07/11/2021 đến ngày 09/11/2021, thì trên CO form E nhà xuất khẩu không phải đánh dấu (bằng điện tử/ đánh máy) vào ô “Issued retroactively” (Ô số 13) hay đóng dấu với dòng chữ “Issued retroactively”. Trên CO form E thực tế, ngày cấp CO là ngày 10/11/2021, thì nhà xuất khẩu phải thực hiện.

   Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

   Trả lời

  Viết một bình luận

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)