1793/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2021 về c/o form D với cách tính ngày, c/o giáp lưng, và c/o bị lỗi

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1793/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

14/04/2021

14/04/2021

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:

1793/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2021

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 35 (SCAROO 35) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 16/3-18/3/2021, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về cách tính 03 ngày kể từ xuất khẩu để đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”:

Quy tắc 10 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), nội luật hóa tại Điều 10 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 quy định C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu hoặc cấp sau nhưng không được muộn quá 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu. Trong trường hợp C/O không được cấp trong thời hạn trên do sai sót hoặc bỏ quên hoặc có lý do chính đáng khác, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”.

Qua thảo luận các nước thành viên ASEAN thống nhất cách tính ngày 03 ngày kể từ xuất khẩu để đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” thông qua ví dụ sau:

Ngày xuất khẩu là 1/12/2020 thì C/O được phát hành kể từ ngày 05/12/2020 mới phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”. C/O cấp ngày 4/12/2020 được đánh dấu hoặc không đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” đều được cơ quan hải quan xem xét chấp nhận.

2. Về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng được cấp căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau:

Các nước thống nhất chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng có thể được cấp căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng cần được xuất trình cho hải quan nước nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu.

Theo đó, cơ quan hải quan chấp nhận việc cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau. Việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

3. Về việc cấp thay thế cho C/O bị lỗi:

Tại phiên họp, các nước thống nhất không từ chối C/O cấp thay thế trên đó không thể hiện việc cấp thay thế, nếu cần thiết sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp.

Đối với C/O có thể kiểm tra được thông tin của C/O trên hệ thống: Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7658/TCHQ-GSQL ngày 03/12/2020 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận C/O mà không cần phải tiến hành xác minh với cơ quan cấp.

Đối với C/O không kiểm tra được thông tin trên hệ thống: Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không từ chối C/O cấp thay thế nhưng không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O gốc trên C/O mới và gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O.

4. Phản ánh của cơ quan có thẩm quyền Thái Lan:

Thái Lan phản ánh việc Hải quan Việt Nam không chấp nhận C/O bản giấy trong trường hợp hệ thống bị lỗi. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1043/TCHQ-GSQL ngày 5/3/2021 của Tổng cục Hải quan, chấp nhận C/O bản giấy thay thế C/O điện tử được cấp đúng quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) trong trường hợp hệ thống bị lỗi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

1793/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2021 về c/o form D với cách tính ngày, c/o giáp lưng, và c/o bị lỗi

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)