Hướng dẫn khai báo kiểm dịch thực vật bằng phần mềm PQS (Plant Quarantine Services)

Giới thiệu

Phần mềm PQS (Plant Quarantine Services) hỗ trợ khách hàng khai báo từ xa thủ tục Kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu

Hướng dẫn cài đặt

YÊU CẦU PHẦN CỨNG

1. PC hoặc Laptop cài hệ điều hành Windows 7 trở lên. (Đề xuất cài hệ điều hành mới nhất Windows 10);

2. Cài bộ Microsoft Office (Word, Excel…) phiên bản 2007 trở lên và phải có bản quyền (Đề xuất cài bộ Microsft Office 2007);

– Phần mềm cho khách hàng khai báo Link tải

– Bộ Microsoft Office 2007 (bản quyền) Link tải

– Phần mềm cho Cán bộ kiểm dịch thực vật xử lý nghiệp vụ Link tải

BỔ TRỢ THÊM:

– Netframework 4.5 (Tải về cài đặt nếu máy tính YÊU CẦU khi chạy phần mềm lần đầu tiên) Link tải

– Visual C RedistX86 (Tải về cài đặt nếu phần mềm Báo lỗi khi mở đăng ký kiểm dịch xuất khẩu trên Một cửa quốc gia “khai báo điện tử hàng xuất khẩu” ) Link tải

– Hướng dẫn cài đặt phần mềm Link tải Xem hướng dẫn trên YOUTUBE Bấm vào để xem

– Xem hướng dẫn đăng ký hồ sơ kiểm dịch thực vật nhập khẩu Xem trên Youtube

nguồn: kiemdichthucvat.vn

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)