Công văn 3489/TCHQ-TXNK năm 2022 bổ sung phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3489/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

23/08/2022

Đã biết

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3489/TCHQ-TXNK
V/v khai bổ sung phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) tại TP. Hồ Chí Minh.
(Đ/c: Tòa nhà Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 197/2022/YLVN.HCMBr ngày 19/7/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) tại TP. Hồ Chí Minh về việc khai sửa đổi, bổ sung phí bản quyền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019;

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp khoản phí bản quyền của hàng hóa nhập khẩu phải cộng vào vào trị giá hải quan nhưng chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng hóa sau nhập khẩu hay lý do khác được quy định cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc văn bản thỏa thuận riêng về việc trả phí bản quyền; tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền trên từ khai hải quan; người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền xác định được trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định. Thời hạn nộp thuế là 05 ngày làm việc kể từ thời điểm người nhập khẩu xác định được khoản phí này.

Người nhập khẩu căn cứ hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan để xác định và chịu trách nhiệm về thời điểm xác định được phí bản quyền điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan.

Thời điểm xác định được phí bản quyền phải cộng vào trị giá hải quan có thể căn cứ vào ngày người nhập khẩu nhận được chứng từ đề nghị thanh toán của đối tác hoặc ngày ký kết các biên bản xác nhận khoản phải thanh toán…Tùy thuộc vào hồ sơ, chứng từ tài liệu có liên quan của doanh nghiệp.

Trường hợp phí bản quyền được trả nhiều lần (thanh toán theo quý) do phụ thuộc vào số lượng hàng nhập khẩu bán ra tại thị trường Việt Nam, thì khi xác định được khoản phí này Công ty phải phân bổ và kê khai nộp bổ sung tiền thuế cho đen khi phân bổ hết phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu của tờ khai. Theo thiết kế của hệ thống VNACCS/VCIS, đối với nghiệp vụ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan liên quan đến thuế và các thông tin cho dòng hàng (AMA) được phép khai sửa đổi, bổ sung nhiều lần và không giới hạn số lần khai sửa đổi, bổ sung đối với một tờ khai.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) tại TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Hằng B – 3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3489/TCHQ-TXNK năm 2022 bổ sung phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email