Công văn 4119/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v xử lý hàng tạm nhập bị mất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4119/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

03/10/2022

03/10/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4119/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng tạm nhập bị mất
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Kính gi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2386/HQTPHCM-GSQL ngày 09/9/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc hàng tạm nhập bị mất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa tạm nhập theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thanh khoản tờ khai tạm nhập ban đầu; không thực hiện kiểm tra thực tế (nếu hệ thống phân luồng đỏ), áp dụng chính sách thuế theo quy định của pháp luật về thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Sau khi hoàn thành thủ tục, chuyển thông tin để Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4119/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v xử lý hàng tạm nhập bị mất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.