Công văn 396/VPCP-KTTH năm 2023 V/v điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2023

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

7396/VPCP-KTTH

Công văn

Chính Phủ

27/09/2023

27/09/2023

Mai Thị Thu Vân

Sáng/tối:
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7396/VPCP-KTTH
V/v điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2023
Hà Nội ngày 27 tháng 9 năm 2023
Kính gửi:– Bộ trưởng Bộ Công Thương;
– Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 6054/BCT-XNK ngày 31 tháng 8 năm 2023, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6228/BNN-CCPT ngày 07 tháng 9 năm 2023 về việc điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xem xét, quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, công bố áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan theo thẩm quyền, quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định pháp luật trong nước, quốc tế có liên quan; bảo đảm hài hòa lợi ích của người nông dân trồng mía, các nhà máy đường và người tiêu dùng; chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2023. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 1078/VPCP-PL ngày 22 tháng 02 năm 2023.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, NN;
– Lưu: VT, KTTH (3).TLK
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 396/VPCP-KTTH năm 2023 V/v điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2023

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email