Công văn 5354/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Áp dụng thuế suất ưu đãi riêng tại Chương 98 (gel làm giảm sẹo)

Thuộc tính văn bản

Số VB:5354/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:11/11/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Lưu Mạnh Tưởng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5354/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 11/11/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5354/TCHQ-TXNK
V/v Áp dụng thuế suất ưu đãi riêng tại Chương 98
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc áp dụng thuế suất ưu đãi riêng theo quy định tại Chương 98 đối với mặt hàng gel làm giảm sẹo. Về vấn đề nảy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục II Phần I Chú giải và Phần II Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thì mặt hàng Gel làm giảm sẹo thuộc mã số 9825.00.00 (mã số tương ứng tại mục I Phụ lục II là 3304.99.90), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% phải đáp ứng hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp mặt hàng Gel làm giảm sẹo không đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu nêu trên thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP. 

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát và đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để thực hiện việc áp dụng thuế suất ưu đãi riêng nhóm 9825 theo đúng quy định. 

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện. 

  Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
– Cục HQ TP.Hồ Chí Minh (thay trả lời các cv số 1320/HQHCM-TXNK ngày 7/5/2020, 2088/HQHCM-TXNK ngày 21/7/2020, 3165HQHCM-TXNK ngày 28/10/2020; 3790//HQHCM-TXNK ngày 23/12/2020);
– Công ty TNHH Thương mại và phân phối Camellia (57 Nguyễn Khắc Hiếu,.Ba Đình, TP.Hà Nội (thay trả lời cv 1606/2020/CV-QLGS); – Công ty CP Nền tảng (6/⁄11 đường Cô Giang, P. Cầu Ông lãnh, Q.1 TP. Hồ Chí Minh) (thay trả lời cv số 0104/2020/NT-TCHQ);
– Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Hằng B – 3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email