Công văn 3604/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3604/TCHQ-PC

Công văn

Văn bản Hải Quan

30/08/2022

30/08/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
________
Số: 3604/TCHQ-PC
V/v vướng mắc XPVPHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 6166/HQHP-VP ngày 14/7/2022 của Cục Hải quan TP Hải Phòng (nêu tại mục IV phụ lục vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 không quy định thời hạn phải giao quyết định định tạm giữ cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm; trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với các trường hợp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

– Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật Hải quan năm 2014, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP), điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, khoản 4 Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi liên quan đến nhãn hàng hóa và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thì không áp dụng chính sách thuế và không xử phạt vi phạm về thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3604/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.