Công văn 2379/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2379/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

20/05/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2379/TCHQ-GSQL
V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN (ASW) tại một số Cục Hải quan địa phương. Theo phản ánh của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu đã truyền C/O điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN đến Hải quan Việt Nam; tuy nhiên, khi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan thông báo không nhận được C/O điện tử trên hệ thống một cửa quốc gia, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, ách tắc hàng hóa tại cảng, tốn kém thời gian, chi phí lưu kho bãi và các chi phí phát sinh khác.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Khi thực hiện tiếp nhận C/O mẫu D điện tử trên hệ thống một cửa ASEAN, trường hợp không tìm thấy C/O điện tử trên hệ thống thì công chức hải quan phản hồi cho người khai hải quan biết tại mục Chỉ thị của hải quan trên tờ khai hải quan nhập khẩu, trong đó nêu rõ: Đã thực hiện tra cứu C/O nhưng không tìm thấy C/O trên hệ thống; đồng thời phải báo cáo Lãnh đạo Chi cục phụ trách có văn bản phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo. Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O bản giấy thì thực hiện theo nội dung tại điểm 2 công văn này, không gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp C/O mẫu D điện tử chưa được truyền trên hệ thống nhưng doanh nghiệp xuất trình bản giấy được cấp đúng theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thì kiểm tra tính hợp lệ của C/O bản giấy, đối chiếu với chứng từ hồ sơ hải quan có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

3. Thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử tại các Chi cục trực thuộc, công chức nào cố tình gây khó dễ cho doanh nghiệp thì thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, luân chuyển khỏi Chi cục, không bố trí làm công tác nghiệp vụ.

4. Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, niêm yết công khai để doanh nghiệp biết. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cụ thể gửi Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn xử lý kịp thời./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TK Hải quan;
– Lưu VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2379/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email