Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2376/TCHQ-GSQL
V/v Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3547/HQHP-GSQL ngày 09/5/2022 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế của Công ty CP thương mại Hàng không Cát Bi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với đề nghị cấp mã tạm trên Hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau:

– Bước 1: Doanh nghiệp gửi thông tin kho theo chuẩn thông điệp quy định tại Quyết định số 2173/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2017 đến hệ thống cửa hàng kinh doanh miễn thuế của Tổng cục Hải quan; 

– Bước 2: Sau khi Tổng cục Hải quan phê duyệt thông tin kho doanh nghiệp gửi, hệ thống tự động sinh mã kho; 

– Bước 3: Doanh nghiệp liên hệ với cán bộ hải quan quản lý để lấy thông tin mã kho (thông tin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Hoan, chuyên viên Cục Công nghệ thông tin và TKHQ, sđt: 0989528168). 

2. Mã kho tạm được cấp chỉ sử dụng cho hàng hóa để thực hiện việc tái xuất.

Sau khi mã kho tạm được cấp, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty truyền phiếu kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng miễn thuế về kho (phiếu X7) theo lượng hàng tương ứng, đảm bảo hàng tồn không bị âm trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Công văn 2376/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2376/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

17/06/2022

17/06/2022

Mai Xuân Thành

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 2376/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 17/06/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận