Công văn 1798/TCHQ-GSQL năm 2023 quản lý XNK các chất HFC

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1798/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

18/04/2023

18/04/2023

Nguyễn Văn Thọ

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1798/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các cht HFC
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình quản lý về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được một số báo cáo vướng mắc của hải quan địa phương và các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục nhập khẩu các chất HFC; Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 08/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023, trong đó điểm 29 Mục I Nghị quyết này đã quy định việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC, cụ thể: “Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương về tiếp tục thực hiện quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023; từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.”

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP để thực hiện thống nhất và phổ biến nội dung Nghị quyết tới cộng đồng doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp liên hệ Bộ Công Thương để được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng HFC trước khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/04/2023)


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Công Thương, TNMT, Tài chính (để b/c);
– Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (Đ/c: tầng 10, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội);
– Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thọ

Nhập khẩu các chất HFC

từ nay đến ngày 31/12/2023 => áp dụng Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/03/2020

Từ ngày 01/01/2024 => thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Thông tư số 05/2020/TT-BCT;Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022; Nghị quyết số 50/NQ-CP

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1798/TCHQ-GSQL năm 2023 quản lý XNK các chất HFC

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.