Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1713/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

12/04/2021

Đã biết

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 1713/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________ 
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG

(Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 021/02-Sym ngày 25/1/2021 của Công ty TNHH Symphony (Công ty) về vướng mắc phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi và tại văn bản ngày 15/3/2021 ủy quyền cho Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG giải trình và nhận văn bản trả lời liên quan đến vướng mắc trên. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ chú giải 4(b) Chương 85 – Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 84.79, nhóm 85.09;

– Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” loại có trọng lượng trên 20kg, có cấu tạo dạng khối chữ nhật, mặt trước là cửa gió đẩy gió mát ra, bên trong có một khoang chứa nước, một máy bơm nước thực hiện việc bơm nước tuần hoàn từ khoang chứa nước lên một khối giấy làn sóng rồi chảy về khoang chứa nước; trong quá trình chảy tuần hoàn, nước bị bay hơi, hơi nước thu nhiệt làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh và quạt thổi hơi mát ra mặt trước; thuộc nhóm 84.79, mã số 8479.60.00.

–     Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” có cấu tạo tương tự như trên, loại có trọng lượng không quá 20kg, thuộc nhóm 85.09, phân nhóm 8509.80 ” – Thiết bị khác ”, mã số 8509.80.90.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng quy định.    

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
– Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)