Công văn 974/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:974/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:02/03/2021
Hiệu lực:02/03/2021
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 974/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 02/03/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 974/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3659/HQHCM-GSQL ngày 14/12/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu bao bì đã in xuất xứ, nhãn hiệu và hạn sử dụng theo hình thức phi mậu dịch. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến về thủ tục nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa (bao bì không chứa đựng hàng hóa bên trong) như sau:

1. Đối với nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa nhưng trên bao bì không thể hiện bất kỳ thông tin nào:

Cơ quan hải quan, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

2. Đối với nhập khẩu bao bì đã in sẵn một số thông tin (như nhãn hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng,…):

2.1. Đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng là bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

2.2. Đối với nhập khẩu bao bì theo loại hình kinh doanh sản xuất: người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu để đóng gói hàng hóa do chính doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.

3. Cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là bao bì nhập khẩu đã in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ của nước ngoài (như Made in Japan, Made in USA,…).

4. Về áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành đối với bao bì nhập khẩu:

– Đối với bao bì nhập khẩu là bao bì dùng để đóng gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Đối với nội dung in trên bao bì nhập khẩu: Các nội dung in trên bao bì nhập khẩu không được vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.

5. Người khai hải quan phải sử dụng bao bì nhập khẩu theo đúng mục đích đã khai báo với cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam được đóng trong bao bì nhập khẩu này để xuất khẩu theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và Thông tư số 05/2018/TT-BCT hoặc tiêu thụ nội địa.

6. Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng bao bì nhập khẩu, trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn lợi dụng việc nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam hoặc hàng giả để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa thì chuyển thông tin cho bộ phận kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và xử lý theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 5441/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2011 và công văn số 11171/TCHQ-GSQL ngày 15/9/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email