Công văn 2772/TCHQ-GSQL năm 2022 Xử lý, tiêu hủy hàng hóa là phế liệu tồn đọng

Thuộc tính văn bản

Số VB:2772/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:07/07/2022
Ngày HL:07/07/2022
Người ký:Âu Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 2772/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 07/07/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2772/TCHQ-GSQL
V/v Xử lý, tiêu hủy hàng hóa là phế liệu tồn đọng
Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận dược công văn số 900/HQTPHCM-GSQL ngày 28/4/2022, công văn số 1386/HQTPHCM-GSQL ngày 17/6/2022 và công văn số 591/HQTPHCM-GSQL ngày 24/3/2022 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc khó khăn trong công tác giám sát việc tiêu hủy hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại điể m c mục 2 công văn số 632/TCHQ-GSQL ngày 25/2/2022, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; hải quan; thì khi thi hành biện pháp buộc tiêu hủy hàng hóa theo hình thức hủy đốt hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật, cơ quan hải quan giám sát trực tiếp việc tiêu hủy hoặc giám sát bằng các phương tiện kỹ thuật khác (nếu có); việc tiêu hủy hàng hoá phải lập biên bản tiêu hủy theo mẫu, phải có chữ ký của các thành phần tham gia tiêu hủy và đại diện cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy.

Để đảm bảo công tác giám sát, quản lý chặt chẽ việc tiêu hủy phế liệu theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công chức hải quan giám sát tiêu hủy phế liệu, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hô Chí Minh căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và tình hình thực tế tại các đơn vị tiêu hủy để quyết định biện pháp giám sát trực tiếp việc tiêu hủy hoặc giám sát bằng các phương tiện kỹ thuật khác như giám sát qua hệ thông camera được kết nối với cơ quan hải quan; bàn giao trách nhiệm lưu giữ các container phế liệu cho doanh nghiệp tiêu hủy để thực hiện việc tiêu hủy phế liệu theo đúng công suất đã dược cấp phép của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo tiến độ xử lý phế liệu tồn đọng, giải phóng container cho doanh nghiệp kinh doanh.

2. Đối với các hãng tàu chưa nhận Quyết định xử lý vi phạm hành chính, giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có văn bản mời đại diện các hãng tàu đến làm việc để xử lý theo quy định đối với phế liệu tồn đọng không đạt tiêu chuẩn do hãng tàu đó vận chuyển vào Việt Nam.

Trường hợp các hàng tàu vẫn cố tình không chấp hành thì chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh không thực hiện thủ tục hải quan đối với tàu biển của các hãng tàu đã vi phạm nêu trên khi nhập cảnh, xuất cảnh; đồng thời thông báo để Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ chí Minh phối hợp dừng cấp phép ra vào cảng theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam và Điều 8 Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ tỉnh, TP. Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Hải Phòng (để th/h;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com