Công văn 1964/TCHQ-GSQL năm 2023 về lưu giữ hàng hóa bên ngoài doanh nghiệp chế xuất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1964/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

24/04/2023

24/04/2023

Nguyễn Thế Việt

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1964/TCHQ-GSQL
V/v lưu gi hàng hóa bên ngoài DNCX
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam.
(Đ/c: Phòng 5.2 – 5.3 Tòa nhà E-Town, số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 61/CV-NXVN-2023 ngày 30/3/2023 của Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam về việc thuê địa điểm bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm xuất khẩu của DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 62 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; căn cứ khoản 10 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quy định DNCX được thuê mặt bằng ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế để lưu giữ hàng hóa; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định điều kiện về thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và thành phẩm xuất khẩu của DNCX thì: (i) kho phải có tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài; (ii) có camera giám sát liên tục tại cửa ra, vào và cơ quan hải quan được quyền tra cứu được hình ảnh khi cần thiết.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp trung tâm kho vận Amata tại địa chỉ lô 227/2 đường số 15, KCN Amata, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nếu đáp ứng điều kiện (1) có hàng rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài; (2) hàng hóa gửi kho lưu giữ chỉ bao gồm hàng hóa của các DNCX, không có doanh nghiệp thường; (3) hàng hóa lưu giữ trong kho của các DNCX đảm bảo tách biệt, có camera giám sát liên tục 24/24 đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan thì không cần thiết phải có vách ngăn giữa hàng hóa của các DNCX lưu giữ tại kho. Ngoài ra, Công ty phải có cơ chế quản lý đối với hàng hóa của từng DNCX khi đưa vào, đưa ra và lưu giữ tại kho của Công ty, cung cấp thông tin khi có yêu cầu và phối hợp với cơ quan Hải quan để thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa gửi kho không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/cáo);
– Cục HQ tỉnh Đồng Nai.
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Việt

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Nghị định 31/2021/NĐ-CP;Nghị định 35/2022/NĐ-CP;Thông tư 38/2015/TT-BTC

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1964/TCHQ-GSQL năm 2023 về lưu giữ hàng hóa bên ngoài doanh nghiệp chế xuất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.