Hướng dẫn sử dụng trang nhập liệu và in form c/o trên A4

Bước 1: chọn form C/O bạn muốn nhập liệu và in

Bước 2: Nhập liệu thông tin

chú ý là nhập đủ cả “DUPLICATE” và “TRIPLICATE” nếu c/o đó có nha nói chung nhập tất (coppy pase nhanh ấy mà)

nếu có nhiều trang thì tuỳ form có phần additional-page nha

Bước 3: In form

chú ý nên in ra PDF và lưu lại nha để xem lại nội dung lần nữa

Vậy là xong rồi đó đi nộp kiếm lúa thôi

Nhận tin qua Email

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.