Hướng dẫn sử dụng trang nhập liệu và in form c/o trên A4

Bước 1: chọn form C/O bạn muốn nhập liệu và in

Bước 2: Nhập liệu thông tin

chú ý là nhập đủ cả “DUPLICATE” và “TRIPLICATE” nếu c/o đó có nha nói chung nhập tất (coppy pase nhanh ấy mà)

nếu có nhiều trang thì tuỳ form có phần additional-page nha

Bước 3: In form

chú ý nên in ra PDF và lưu lại nha để xem lại nội dung lần nữa

Vậy là xong rồi đó đi nộp kiếm lúa thôi