Công văn 6150/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv kiểm tra hạn sử dụng đối với hàng hóa nhập khâu

Thuộc tính văn bản

Số VB:6150/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:27/12/2021
Ngày HL:27/12/2021
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 6150/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 27/12/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6150/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra hạn sử dụng đối với
hàng hóa nhập khâu
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, cơ quan hải quan đã phát hiện một số vụ việc nhập khâu hàng hóa đã quá hạn sử dụng. Để kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa quá hạn sử dụng vào Việt Nam, đặc biệt là trước và sau Tết nguyên đán, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chỉ cục Hải quan:

  1. Tăng cường đánh giá, phân tích thông tin hàng hóa để xác định dấu hiệu rủi ro về hạn sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là thực phẩm, đồ uống, thuốc và nguyên liệu làm thuốc, đặc biệt đối với những lô hàng đã đến cảng nhưng quá hạn làm thủ tục hải quan; Trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa; Kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm, đồ uống trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ- CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bỗ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021); Kiểm tra hạn dùng còn lại của thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu tại thời điểm thông quan theo hướng dẫn tại công văn số 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu người khai hải quan khai đầy đủ thông tin về hạn sử dụng của thực phẩm, đồ uống, thuốc và nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu trên tờ khai hải quan.
  2. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm về hạn sử dụng của hàng hóa, các đơn vị căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt trong hoạt động thương mại để thực hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng đề
    phối hợp xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./

Nơi nhận:
– Như trên;
– Trực ban Tông cục;
– Cục QLRR về Hải quan;
– Cục Kiểm tra sau thông quan;
– Cục Điều tra CBL;
– Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com