Công văn 5774/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv vướng mắc về c/o đang chờ xác minh

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5774/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

08/12/2021

08/12/2021

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5774/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc c/o
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 2213/HQBP-NV ngày 10/11/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước vướng mắc C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với việc thông quan hàng hóa: 

Điều 27 Luật Hải quan quy định: 

Trong trường hợp chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo quy định nhưng không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, số thuế chính thức phải nộp căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, đối với các lô hàng đường mía đủ điều kiện nhập khẩu, trong thời gian chờ kết quả xác minh tính hợp lệ của C/O , hàng được thông quan theo quy định. 

2. Đối với thuế suất áp dụng: 

Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“Trong thời gian chờ kết quả xác minh, người khai hải quan khai thuế theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường đối với trường hợp xác minh xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc cơ quan hải quan áp dụng mức thuế suất nhập khẩu theo mức thuế suất đã áp dụng tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với trường hợp xác minh xuất xứ hàng hóa trong quá trình kiểm tra sau thông quan.”

Theo đó, đối với hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đang chờ xác minh C/O thì tạm thời không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt và bị áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Duy Tám
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5774/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv vướng mắc về c/o đang chờ xác minh

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ bài viết này tới

×
Đăng Văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận