Công văn 5645/BYT-TB-CT năm 2021 V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5645/BYT-TB-CT

Công văn

Bộ Y Tế

15/07/2021

Đã biết

Nguyễn Tử Hiếu

Sáng/tối:
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5645/BYT-TB-CT
V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế (https://dmec.moh.gov.vn)
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của Tổng cục Hải quan (TCHQ) trong việc thông quan hàng hóa, nhập khẩu trang thiết bị y tế vào Việt Nam thời gian qua. Hiện nay, Bộ Y tế nhận được một số thông tin phản ánh từ các Doanh nghiệp khi tiến hành làm thủ tục thông quan hàng hóa, đặc biệt là các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, Hải quan cửa khẩu yêu cầu phải nộp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế bằng bản giấy và không chấp nhận giấy phép điện tử đã cấp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế, về việc này Bộ Y tế có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại Điều 58, Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế quy định các thủ tục “Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế”, “Đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế” và “Đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” được thực hiện bằng hình thức cấp phép trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Căn cứ Điều 14, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quy định: “Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy”, do đó Bộ Y tế không thực hiện cấp phép bản giấy đối với 03 thủ tục hành chính nêu trên.

– Bộ Y tế đang phối hợp với TCHQ triển khai kết nối 03 thủ tục nêu trên với Cổng thông tin một cửa quốc gia (VNSW) theo kế hoạch tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị TCHQ hướng dẫn các đơn vị Hải quan cửa khẩu chấp nhận và tra cứu giấy phép của 03 thủ tục hành chính nêu trên tại mục “Kết quả dịch vụ công” trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ https://dmec.moh.gov.vn khi tiến hành làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TB-CT.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tử Hiếu
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5645/BYT-TB-CT năm 2021 V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)