Công văn 185/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v Hoàn thuế nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:185/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:17/01/2022
Hiệu lực:17/01/2022
Người ký:
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 185/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 17/01/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:    185/TCHQ-TXNK
V/v Hoàn thuế nhập khẩu
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Mặt Trời Việt.

(Lô III-3A, đường CN1, nhóm CN III, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/21-VS/XNK ngày 30/12/2021 của Công ty CP Đầu tư Mặt Trời Việt đề nghị hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình A12 thuê doanh nghiệp khác gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm thì được hoàn thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà giao toàn bộ hàng hóa nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để xuất khẩu ra nước ngoài thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không được hoàn thuế nhập khẩu đối với phần hàng hóa nhập khẩu đưa đi thuê gia công.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư Mặt Trời Việt được biết.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email