Công văn 07/TCHQ-GSQL năm 2022 Vv Vướng mắc tiêu hủy hàng miễn thuế

Thuộc tính văn bản

Số VB:07/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:04/01/2022
Hiệu lực:04/01/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 07/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 04/01/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 07/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc tiêu hủy hàng miễn thuế
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3397/HQHN-GSQL ngày 29/11/2021 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc vướng mắc tiêu hủy hàng miễn thuế, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa ngày 17/12/2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ thực tế hàng hóa bị hư hỏng, bong rách nhãn mác theo ghi nhận tại Biên bản kiểm tra ngày 17/12/2021, chỉ đạo Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy hàng hóa bị hư hỏng, không được bán phục vụ tiêu dùng theo quy định tại khoản 6 Điều 6 và khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email