Công văn 4439/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Thuế nhập khẩu mặt hàng đường

Thuộc tính văn bản

Số VB:4439/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:15/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Lê Mạnh Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4439/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 15/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4439/TCHQ-TXNK
V/v Thuế nhập khẩu mặt hàng đường
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Hệ sinh thái AFDEX

(Đ/c: số 6B, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 71/AFDEX-HST ngày 03/07/2021 của Công ty cổ phân Hệ sinh thái AFDEX đề nghị hướng dẫn thuế nhập khẩu mặt hàng đường từ Thái Lan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/06/2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Theo quy định tại các văn bản trên, Công ty nhập khẩu mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tùy chủng loại từ Thái Lan có C/O mẫu D hợp lệ, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 156/2017/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (từ 0% đến 5%).

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng đường mía, phân loại theo mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.10; 1701.99.90 và 1702.90.91 thì phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

–  Trường hợp xuất xứ từ nước, vùng lãnh thổ khác không phải là Vương quốc Thái Lan thì không phải nộp thuế CBPG và CTC chính thức.

–  Trường hợp xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan hoặc không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức theo quy định tại Mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để biết);
– PCT Đào Thu Hương (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-PL  (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email