Công văn 3153/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3153/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

22/06/2021

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3153/TCHQ-TXNK
V/v thuế XK đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1017/HQBRVT-TXNK ngày 27/4/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vướng mắc chính sách thuế đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đối với trường hợp của Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 quy định: Sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại) quy định tại khoản 12 Phụ lục III Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này là các sản phẩm đã được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định giấy phép xử lý chất thải nguy hại thay thế giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư mã số 6531047375 chứng nhận lần đầu ngày 16/02/2016 và Chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 17/9/2020 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

Căn cứ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại số QLCTNH 5.132.VX (cấp lần đầu) ngày 17/12/2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Theo trình bày của Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam tại công văn số 08/2021/FA-ZOCV ngày 08/4/2021 (đính kèm công văn số 1017/HQBRVT-TXNK ngày 27/4/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thì sản phẩm đầu ra của quá trình tái chế, xử lý chất thải của Công ty có sử dụng nguyên liệu, các chất phụ gia tham gia quy trình sản xuất, tái chế như: Than đá, mật đường, NaOH&NaSH, A12(SO4)3, FeSO4.7H2O, H2SO4, Ca(OH)2, chất tạo bông không chứa bất kỳ nguồn kim loại nào như Zn, Pb, Ag, Fe, Cu, v.v… trong sản phẩm đầu ra để xuất khẩu của Công ty (các chất nguyên liệu phụ, chất phụ gia này chỉ có tác dụng thanh lọc chất thải, tinh chế sản phẩm; tham gia tạo bông xử lý nước thải,…).

Do vậy, đối với nguyên liệu phụ, chất phụ gia tham gia trong quá trình tái chế, xử lý chất thải không cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu thì không phải kê khai nộp thuế.

Giao Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nơi doanh nghiệp có nhà máy tái chế, xử lý chất thải tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với hồ sơ xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn, các chứng từ, tài liệu có liên quan, thực tế hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo việc xử lý miễn thuế xuất khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3153/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email