Công văn 4025/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình SXXK

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4025/TCHQ-PC

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/09/2022

27/09/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4025/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình SXXK
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 1774/HQBP-NV ngày 31/8/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc liên quan đến áp dụng điều, khoản xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình E31, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ), trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện việc khai sai về lượng trước thời điểm cơ quan hải quan xem xét thực hiện miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ quy định tại khoản 3, điểm c khoản 6 Điều 8 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể để xác định hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, pc (2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4025/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình SXXK

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email