Công văn 2285/TCHQ-GSQLnăm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2285/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

13/06/2022

Đã biết

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2285/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021, công văn số 3978/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021, công văn số 3229/TCHQ-TXNK ngày 25/06/2021, công văn số 470/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2022 và công văn số 1949/TCHQ-GSQL ngày 30/05/2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Không thực hiện việc sao gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 470/TCHQ-GSQL dẫn trên.

2. Khi kiểm tra, xác minh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, nếu có nghi vấn phức tạp liên quan đến phía nước ngoài thì báo cáo và sao gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát Quản lý về Hải quan) để xác minh.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Mai Xuân Thành;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2285/TCHQ-GSQLnăm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.