Công văn 470/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/ tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

470/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

15/02/2022

15/02/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 470/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/ tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, tiếp theo công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021, công văn số 3978/TCHQ-GSQ1 ngày 11/08/2021 và công văn số 3229/TCHQ-TXNK ngày 25/06/2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ phù hợp, thống nhất. Trường hợp cần làm rõ lý do cho biếu tặng thể hiện tại văn bản thông báo hoặc xác nhận hoặc thỏa thuận cho, tặng thì đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung văn bản, giấy tờ chứng minh …

2. Khi cấp giấy phép nhập khẩu xe không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sao gửi toàn bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý về hải quan) để kiểm tra, kiểm soát.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân đã cấp giấy phép nhập khẩu xe và 01 bản chụp giấy phép nhập khẩu xe cho Tổng cục Thuế, Cục Thuế địa phương nơi tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký mã số thuế đối với các trường hợp cho, tặng để làm cơ sở cho cơ quan thuế thu thuế thu nhập.

3. Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại: thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại điểm 2.2 Điều 4 Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 và công văn số 3229/TCHQ-TXNK ngày 25/6/2021 của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
– Tổng cục Thuế (để p/h, chỉ đạo);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 470/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/ tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.