Công văn 1550/GSQL-GQ1 năm 2021 V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý TTBYT

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1550/GSQL-GQ1

Công văn

Văn bản Hải Quan

06/08/2021

Đã biết

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1550/GSQL-GQ1
V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý TTBYT
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 5645/BYT-TB-CT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc hiệu lực giấy phép trên Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ thì: “Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy”. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ các chứng từ chuyên ngành đối với trang thiết bị y tế đã được Bộ Y tế cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế theo hướng dẫn tại công văn số 5645/BYT-TB-CT của Bộ Y tế để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản giấy.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì đề nghị đơn vị có văn bản báo cáo (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TK Hải quan;
– Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế;
– Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1550/GSQL-GQ1 năm 2021 V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý TTBYT

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.