Sáng/tối:

Trả lời công văn số 10/CV ngày 23/02/2021 về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu ủy thác máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại công văn số 3779/BKHCN-ĐTG ngày 25/11/2019 thì “với quy định pháp luật hiện hành, người nông dân có thể thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc nhập khẩu máy móc thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng thông qua hình thức ủy thác cho doanh nghiệp nhập khẩu”.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3779/BKHCN-ĐTG ngày 25/11/2019 để thực hiện.

Văn bản 356/GSQL-GQ1 ngày 05/03/2021 V/v Ủy thác nhập khẩu máy nông nghiệp đã qua sử dụng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

356/GSQL-GQ1

Công văn

Tổng cục hải quan

05/03/2021

Đã biết

Trần Đức Hùng

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 356/GSQL-GQ1 do Tổng cục hải quan ban hành ngày 05/03/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận