Văn bản 356/GSQL-GQ1 ngày 05/03/2021 V/v Ủy thác nhập khẩu máy nông nghiệp đã qua sử dụng

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 356/GSQL-GQ1
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Tổng cục hải quan
Ngày VB: 05/03/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Trần Đức Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 356/GSQL-GQ1 do Tổng cục hải quan ban hành ngày 05/03/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Trả lời công văn số 10/CV ngày 23/02/2021 về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu ủy thác máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại công văn số 3779/BKHCN-ĐTG ngày 25/11/2019 thì “với quy định pháp luật hiện hành, người nông dân có thể thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc nhập khẩu máy móc thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng thông qua hình thức ủy thác cho doanh nghiệp nhập khẩu”.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3779/BKHCN-ĐTG ngày 25/11/2019 để thực hiện.

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email