Văn bản 356/GSQL-GQ1 ngày 05/03/2021 V/v Ủy thác nhập khẩu máy nông nghiệp đã qua sử dụng

Thuộc tính văn bản

Số VB:356/GSQL-GQ1
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng cục hải quan
Ngày VB:05/03/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Đức Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 356/GSQL-GQ1 do Tổng cục hải quan ban hành ngày 05/03/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Trả lời công văn số 10/CV ngày 23/02/2021 về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu ủy thác máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại công văn số 3779/BKHCN-ĐTG ngày 25/11/2019 thì “với quy định pháp luật hiện hành, người nông dân có thể thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc nhập khẩu máy móc thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng thông qua hình thức ủy thác cho doanh nghiệp nhập khẩu”.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3779/BKHCN-ĐTG ngày 25/11/2019 để thực hiện.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email