Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:35/2018/TT-BNNPTNT
Loại VB:Thông tư
Cơ quan:Bộ NN&PTNT
Ngày VB:25/12/2018
Ngày HL:10/02/2019
Người ký:Phùng Đức Tiến
Liên quan:

sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 35/2018/TT-BNNPTNT do Bộ NN&PTNT ban hành ngày 25/12/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhận bài viết qua Email