Quyết định 63/QĐ-TCHQ năm 2022 Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa 15BEC02

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

63/QĐ-TCHQ

Quyết định

Văn bản Hải Quan

18/01/2021

18/01/2021

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 63/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

QUYÉT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa

————

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 37/HQLS-GSQL ngày 06/01/2022;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục trưởng Cực Giảm sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động địa điểm của Công ty CP đầu tư Thăng Long (MST: 0302576537) tại địa chỉ: Khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (mã địa điểm: 15BEC02).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 454/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty CP đầu tư Thăng Long, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải

quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục QLRR
– Lưu VT, GSQL (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Quyết định 63/QĐ-TCHQ năm 2022 Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa 15BEC02

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.