Công văn 996/TCHQ-GSQL năm 2022: Hình thức chứng từ CNXX đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp CBPG

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

996/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

24/03/2022

24/03/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 996/TCHQ-GSQL
V/v hình thức chứng từ CNXX đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp CBPG
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần phải nộp đối với các hàng hóa thuộc diện áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. Sau khi trao đổi với Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau: 

Khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thực hiện áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đơn vị thực hiện theo các Quyết định về áp dụng thuế chống bán phá giá của Bộ Công Thương. Theo đó: trường hợp tại Quyết định của Bộ Công Thương có quy định việc nộp Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phù hợp với các Hiệp định tự do thương mại đang có hiệu lực thì cơ quan hải quan chấp nhận Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan sao gửi kèm theo đây công văn số 118/PVTM-P1 ngày 2/3/2022 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (thay trả lời công văn số 2819/HQTPHCM-GSQL)
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân 
Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 996/TCHQ-GSQL năm 2022: Hình thức chứng từ CNXX đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp CBPG

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email