Công văn 996/TCHQ-GSQL năm 2022: Hình thức chứng từ CNXX đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp CBPG

Thuộc tính văn bản

Số VB:996/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:24/03/2022
Hiệu lực:24/03/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 996/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 24/03/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 996/TCHQ-GSQL
V/v hình thức chứng từ CNXX đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp CBPG
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần phải nộp đối với các hàng hóa thuộc diện áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. Sau khi trao đổi với Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau: 

Khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thực hiện áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đơn vị thực hiện theo các Quyết định về áp dụng thuế chống bán phá giá của Bộ Công Thương. Theo đó: trường hợp tại Quyết định của Bộ Công Thương có quy định việc nộp Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phù hợp với các Hiệp định tự do thương mại đang có hiệu lực thì cơ quan hải quan chấp nhận Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan sao gửi kèm theo đây công văn số 118/PVTM-P1 ngày 2/3/2022 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (thay trả lời công văn số 2819/HQTPHCM-GSQL)
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân 
Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email