Công văn 943/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào KNQ đối với doanh nghiệp ưu tiên

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

943/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

22/03/2022

22/03/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 943/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào KNQ đối với doanh nghiệp ưu tiên
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan báo cáo vướng mắc về việc thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra/vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên do Phần mềm quản lý kho ngoại quan đang thiết kế bắt buộc phải nhập số tờ khai hải quan để lập phiếu xuất kho; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp và Điều 86, Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 01/4/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp ưu tiên mua từ kho ngoại quan được giao nhận nhiều lần, nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau, việc khai hải quan sau trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan thì chỉ tiêu số tờ khai hải quan là chỉ tiêu bắt buộc để thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật được nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau và trong thời gian Phần mềm quản lý kho ngoại quan chưa kịp nâng cấp sửa đổi phù hợp quy định nêu trên của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp ưu tiên thực hiện việc lấy hàng trước, đăng ký tờ khai hải quan sau thì yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan thực hiện như sau: 

– Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan lập phiếu xuất kho thủ công theo mẫu quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp đối với các lần hàng hóa ra khỏi kho, tự chịu trách nhiệm về việc cho phép hàng ra khỏi kho ngoại quan; thực hiện lưu trữ theo quy định và xuất trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

– Sau khi doanh nghiệp ưu tiên đăng ký tờ khai hải quan theo quy định thì doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan cập nhật vào hệ thống, lập phiếu xuất kho trên hệ thống theo số tờ khai hải quan theo quy định. Lượng hàng xuất kho trên phiếu xuất kho được lập trên Hệ thống bằng tổng lượng hàng đã được xuất kho trên các phiếu xuất kho thủ công trong tháng và đã được khai trên tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty Logistics – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (số 05 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội);
– Lưu: VT, GSQL (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân 
Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 943/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào KNQ đối với doanh nghiệp ưu tiên

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.