Công văn 86/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, VCĐL thay đổi PTVC

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

86/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

11/01/2022

11/01/2022

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:  86/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, VCĐL thay đổi PTVC
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải quốc tế KA.

(Số 95 Lý Nam Đế, P Cửa Đông, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công yăn số 01/2022/KAQT ngày 05/01/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải quốc tế KA đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, hàng hóa vận chuyển độc lập có thay đổi phương thức vận chuyển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải:

1.1. Về địa điểm thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải:

Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định: “Việc chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải; chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng giữa hàng quá cảnh với hàng hóa dự kiến nhập khẩu hoặc với hàng xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, hàng quá cảnh khác để xuất khẩu hoặc hàng quá cảnh đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh được thực hiện tại khu vực cửa khẩu nhập, cửa khấu xuất, kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS), địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (cảng cạn), địa điểm tập kết kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh”.

Căn cứ quy định trên thì Ga đường sắt Yên Viên thuộc các địa điểm được thực hiện việc thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh. 

1.2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải: Thực hiện theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ. 

1.3. Về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

2. Đối với hàng hóa vận chuyển từ CFS đến cửa khẩu xuất có thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải: 

– Thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập từ CFS đến cửa khẩu xuất theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, Chi cục Hải quan quản lý kho CFS thực hiện nghiệp vụ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện vận chuyển đi (BOA) và Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện nghiệp vụ xác nhận hàng hóa vận chuyển đến đích (BIA) theo quy định. 

– Công tác giám sát hải quan từ Chi cục Hải quan nơi đi vận chuyển đến Chi cục Hải quan quản lý địa điểm thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải và Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện bằng Biên bản bàn giao theo Mẫu 10/BBBG/GSQL Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, cụ thể: 

+ Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi: Thực hiện niêm phong hàng hóa, lập 03 Biên bản bàn giao theo Mẫu 10/BBBG/GSQL nêu trên, giao 02 Biên bản bàn giao cho người khai hải quan để vận chuyển cùng hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để làm tiếp thủ tục theo quy định.

+ Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến: Thực hiện tiếp nhận Biên bản bàn giao từ người khai hải quan và kiểm tra các thông tin về Biên bản bàn giao, kiểm tra tình trạng niêm phong hoặc nguyên trạng hàng hóa, đối chiếu số niêm phong thực tế với số niêm phong trên Biên bản bàn giao. Kết quả phù hợp thì xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao (lưu 01 Biên bản và giao người khai hải quan 01 Biên bản). Trường hợp hàng hóa tiếp tục vận chuyển đến địa điểm tiếp theo để thay đổi phương thức vận chuyển hoặc cửa khẩu xuất thì thực hiện công việc của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi nêu trên.

Đề nghị Công ty liên hệ với các Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 86/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, VCĐL thay đổi PTVC

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email