Công văn 855/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc xử phạt VPHC

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

855/TCHQ-PC

Công văn

Văn bản Hải Quan

15/03/2022

15/03/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 855/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt VPHC
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 380/HQBD-CBL&XLVP ngày 22/02/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính và nhập liệu QLVP14, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đề nghị căn cứ các quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3, khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14; điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021; điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc cụ thể để thực hiện.

Trường hợp vụ việc chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ hoặc 01 tình tiết tăng nặng thì căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 để xác định mức phạt tiền.

Trường hợp vụ việc có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên hoặc 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP để xác định mức phạt tiền. 

2. Về việc nhập liệu chương trình QLVP14:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định 150/QĐ-TCHQ thì việc cập nhật biên bản, quyết định, báo cáo tổng hợp vào hệ thống QLVP14 được thực hiện dưới dạng file ảnh, bản scan, file văn bản, file dữ liệu hoặc các định dạng file khác (như file word) vào hệ thống. Biên bản, quyết định, báo cáo tổng hợp đều đã có file word khi thiết lập hồ sơ; do vậy, đã giảm thiểu tối đa thời gian cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Tổng cục Hải quan đang thực hiện xây dựng tái thiết kế hệ thống CNTT thực hiện hải quan số, hải quan thông minh, trong đó có bài toán mới về xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Do vậy, việc cập nhật thông tin xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan phát hiện, xử lý vào hệ thống quản lý vi phạm 14 thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6 Quyết định 150/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2022 của Tổng cục cho đến khi có hệ thống mới./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Cục Điều tra chống buôn lậu;
– Cục Kiểm tra sau thông quan;
– Lưu: VT, PC (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân 
Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 855/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc xử phạt VPHC

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.