Công văn 830/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

830/TCHQ-PC

Công văn

Văn bản Hải Quan

14/03/2022

14/04/2022

Trần Việt Hưng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 830/TCHQ-PC
V/v vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 365/HQĐNg-CĐN ngày 10/3/2022 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc xử lý đối với các lô hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng xin tái xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 11/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải, theo đó, các loại xe ôtô nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Trường hợp xác định các lô hàng ô tô nhập khẩu không đủ tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg nêu trên, cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại khoản 1, 3 Điều 18 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Mai Xuân Thành;
– Lưu: VT, PC(2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần 
Việt Hưng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 830/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)