Công văn 7268/BCT-ĐB năm 2021 V/v thông báo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

7268/BCT-ĐB

Công văn

Bộ Công Thương

16/11/2021

Đã biết

Trần Quốc Khánh

Sáng/tối:
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7268/BCT-ĐB
V/v thông báo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021
Kính gửi:– Bộ Tài chính;
– Bộ Tư pháp;
– Bộ Công an;
– Bộ Quốc phòng;
– Bộ Xây dựng;
– Bộ Y tế;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 05 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Theo quy định của Hiệp định RCEP, Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm có ít nhất 06 nước ASEAN và 03 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định và nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký ASEAN. Đến ngày 02 tháng 11 năm 2021, đã có 06 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, và 04 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định RCEP của mình cho Tổng Thư ký ASEAN. Như vậy, Hiệp định RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Để chuẩn bị thực hiện Hiệp định RCEP, Bộ Công Thương đề nghị quý Bộ căn cứ theo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định như thông báo ở trên, tiến hành rà soát, triển khai việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để thực thi Hiệp định RCEP, đảm bảo việc thực thi và tận dụng hiệu quả Hiệp định này.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Cục XNK, CT, PVTM, TMĐT; Vụ PC, AP (để p/h);
– Lưu: VT, ĐB, lenh.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 7268/BCT-ĐB năm 2021 V/v thông báo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email