Công văn 7136/TXNK-TH năm 2021 về đối tượng giả mạo cán bộ Cục Thuế xuất nhập khẩu để bán sách do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Thuộc tính văn bản

Số VB:7136/TXNK-TH
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:22/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Lê Mạnh Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 7136/TXNK-TH do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 22/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7136/TXNK-TH
V/v đối tượng giả mạo cán bộ Cục Thuế XNK để bán sách
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian gần đây, Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan nhận được thông tin phản ánh từ cán bộ công chức của một số Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh… về việc có một số đối tượng tự xưng là lãnh đạo và cán bộ Cục Thuế XNK để giới thiệu và chào bán sách hướng dẫn về chính sách thuế cho các đơn vị.

Về việc này, Cục Thuế XNK xin thông tin như sau: Cục Thuế XNK không có chủ trương giới thiệu bán sách hướng dẫn về chính sách thuế. Đề nghị các Cục Hải quan địa phương cảnh giác các hành vi lợi dụng, mạo danh cán bộ Cục Thuế XNK để bán sách; trong trường hợp cần thiết, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể liên hệ đ/c Mai Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp Cục Thuế XNK, SĐT: 0912.301.996.

Cục Thuế XNK thông báo để các Cục Hải quan địa phương biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Vụ TCCB, VPTC, Báo HQ (để t/b);
– Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email