Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7136/TXNK-TH
V/v đối tượng giả mạo cán bộ Cục Thuế XNK để bán sách
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian gần đây, Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan nhận được thông tin phản ánh từ cán bộ công chức của một số Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh… về việc có một số đối tượng tự xưng là lãnh đạo và cán bộ Cục Thuế XNK để giới thiệu và chào bán sách hướng dẫn về chính sách thuế cho các đơn vị.

Về việc này, Cục Thuế XNK xin thông tin như sau: Cục Thuế XNK không có chủ trương giới thiệu bán sách hướng dẫn về chính sách thuế. Đề nghị các Cục Hải quan địa phương cảnh giác các hành vi lợi dụng, mạo danh cán bộ Cục Thuế XNK để bán sách; trong trường hợp cần thiết, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể liên hệ đ/c Mai Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp Cục Thuế XNK, SĐT: 0912.301.996.

Cục Thuế XNK thông báo để các Cục Hải quan địa phương biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Vụ TCCB, VPTC, Báo HQ (để t/b);
– Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng
Công văn 7136/TXNK-TH năm 2021 về đối tượng giả mạo cán bộ Cục Thuế xuất nhập khẩu để bán sách do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

7136/TXNK-TH

Công văn

Văn bản Hải Quan

22/09/2021

Đã biết

Lê Mạnh Hùng

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 7136/TXNK-TH do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 22/09/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận