Công văn 621/TCHQ-GSQL năm 2022 vv Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Thuộc tính văn bản

Số VB:621/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/02/2022
Hiệu lực:25/02/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 621/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/02/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 621/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/2022/PIP ngày 21/01/2022 của Công ty TNHH Cảng Phước Long báo cáo vướng mắc về người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cửa khẩu nhập (Mộc Bài – Tây Ninh, Hoa Lư – Bình Phước) đến các ICD thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận chuyển sau đó tiếp tục vận chuyển đến các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại theo hướng dẫn tại công văn số 2024/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2021. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập đến các ICDs thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận chuyển sau đó tiếp tục vận chuyển đến các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu: 

– Chặng 1: từ cửa khẩu nhập đến các ICD thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận chuyển: doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trên cơ sở hợp đồng vận chuyển đã ký với chủ hàng người nước ngoài; 

– Chặng 2: từ các ICD thuộc cảng Phước Long đến các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu: 

+ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh ký hợp đồng vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu (có thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển tại các ICD thuộc cảng Phước Long): cho phép Công ty TNHH ICD Phước Long được thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập đối với chặng vận chuyển hàng hóa từ các ICDs thuộc cảng Phước Long đến cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ủy quyền đã ký với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quá cảnh; 

+ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh ký hợp đồng vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến các ICD thuộc cảng Phước Long: Công ty TNHH ICD Phước Long được thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập đối với chặng vận chuyển hàng hóa từ các ICD thuộc cảng Phước Long đến cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng vận chuyển ký với Hãng tàu hoặc Hợp đồng vận chuyển với cảng khai thác tại Cái Mép.

2. Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu đến các ICD thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận tải sau đó vận chuyển tiếp đi Campuchia qua các cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh hoặc Hoa Lư – Bình Phước: 

– Chặng 1: từ các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu đến các ICDs thuộc cảng Phước Long: cho phép Công ty TNHH Cảng Phước Long được thực hiện thủ tục hải quan quan theo hình thức vận chuyển độc lập trên cơ sở Hợp đồng ủy quyền đã ký với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quá cảnh. 

– Chặng 2: từ các ICDs thuộc cảng Phước Long đến cửa khẩu xuất: doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trên cơ sở hợp đồng vận chuyển đã ký với chủ hàng người nước ngoài.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hô Chí Minh biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công Ty TNHH Cảng Phước Long (thay t/l);
(Đ/c: Số lầu 21, Số 2 Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, p. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)
– Tổng cục Thuế (để p/h, chỉ đạo);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email