Công văn 5350/TCHQ-GSQL năm 2022 dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5424/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

15/12/2022

15/12/2022

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5424/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa là thuốc lá điện tử,
thuốc lá thế hệ mới gửi KNQ
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Hải Đăng.
(Khu đô thị Green Park, xã Hải Xuân, thành phô Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 02/HĐ-CV ngày 12/12/2022 của Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Hải Đăng đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới gửi kho ngoại quan mà Công ty đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài gửi kho ngoại để xuất sang
Trung Quốc; căn cứ Luật Hải quan, Luật quản lý ngoại thương; căn cứ Nghị định sô 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đôi bổ sung tại Nghị định sô 39/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải
quan; căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty liên hệ với các Chỉ cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng thuốc lá thê hệ mới gửi kho ngoại quan cho các lô hàng đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất sang nước thứ ba theo quy định tại khoản 3 Điều 91 Thông tư sô
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; không được nhập khâu vào nội địa để tiêu thụ; về cửa khẩu đề xuất khâu, tái xuât thực hiện theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 1ó Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của
Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Hải Đăng biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật


Nơi nhận:
– Như trên.
– Cục Hải quan Tỉnh Cao Bằng
– Lưu: VT, GSQL(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5350/TCHQ-GSQL năm 2022 dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email