Công văn 5186/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Phân loại mặt hàng Mực nang và mực ống, đông lạnh

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5186/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

01/11/2021

Đã Biết

Lê Mạnh Hùng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5186/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Mực nang và mực ống, đông lạnh
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1471/HQKG-NV ngày 13/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo vướng mắc về khai báo tên hàng và áp mã HS mặt hàng Mực nang và mực ống, đông lạnh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

1. Trường hợp mặt hàng là Mực nang, có tên khoa học Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. hoặc Mực ống, có tên khoa học Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đông lạnh, thì được phân loại thuộc mã số 0307.43.10.

2. Trường hợp mặt hàng là Mực nang và Mực ống, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đông lạnh, có tên khoa học khác với mô tả tại mục 1 nêu trên (ví dụ: Mực nang vân h có tên khoa học Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 hoặc Sepiella pharaonis Ehrenberg, 1831) thì được phân loại thuộc mã số 0307.43.90.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ hồ sơ hải quan, tên khoa học và đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– PCT Đào Thu Hương (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5186/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Phân loại mặt hàng Mực nang và mực ống, đông lạnh

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email