Công văn 5107/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v vướng mắc C/O theo dõi trừ lùi C/O

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 5107/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 29/10/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 5107/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 29/10/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5107/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/2021/DKLG-CV ngày 14/10/2021 của Công ty TNHH Dầu khí La Giang; công văn số 01/2021/CV-TCMT ngày 19/10/2021 của Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung vướng mắc về C/O. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp toàn bộ hàng hóa theo hợp đồng mua bán có chung 01 hóa đơn và được cấp 01 C/O, doanh nghiệp đề nghị được sử dụng chung C/O cho nhiều tờ khai theo từng lần nhập khẩu hàng hóa giống hệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hướng dẫn doanh nghiệp nộp 01 bản chính văn bản đăng ký theo dõi trừ lùi C/O theo mẫu số 02/ĐNTL/GSQL Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-BTC (nội dung liên quan đến kho ngoại quan doanh nghiệp không phải khai báo) và nộp 01 bản chính C/O cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O, lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 03/TDTL/GSQL Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-BTC , thực hiện theo dõi trừ lùi đối với lô hàng đã được cấp số tờ khai và giao cho doanh nghiệp kèm bản chụp C/O để làm thủ tục cho các lần nhập khẩu hàng hóa tiếp theo.

Việc tiếp nhận, kiểm tra, theo dõi trừ lùi C/O thực hiện tương tự quy định trừ lùi C/O cho từng lần nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhiều lần từ kho ngoại quan vào nội địa theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Việc sử dụng C/O để làm thủ tục trong trường hợp nêu trên được thực hiện trong thời gian có hiệu lực của C/O. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, trừ lùi hàng hóa trên C/O và trên Phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo lượng hàng thực tế nhập khẩu phù hợp với lượng hàng được cấp trên C/O.

Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 08/2021/DKLG-CV và công văn số 01/2021/CV-TCMT để đơn vị xử lý và trả lời doanh nghiệp cụ thể./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH Dầu khí La Giang;
(Đ/c: Cửa hàng Xăng dầu La Giang, tổ dân phố Thuận Hồng, xã Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
– Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung;
(Đ/c: 160A Phan Chu Trinh, P. Phước Vĩnh, TP Huế, Thừa Thiên Huế).
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email