Công văn 5027/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thủ tục hải quan hàng hóa gửi kho ngoại quan tại ICD Long

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5027/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

25/10/2021

Đã biết

Trần Đức Hùng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5027/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hateco Logistic
(Đ/c: KCN Sài Đồng B, Q. Long Biên, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 71/2021/CV-HTL ngày 19/10/2021 của Công ty Cổ phần Hateco Logistics vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ:

– Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg thì hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập nhưng không thuộc hàng hóa theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương được phép chuyển khẩu về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan, kho ngoại quan.

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan: được quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

– Việc giám sát hàng hóa vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn ICD Long Biên đến kho ngoại quan nằm trong cảng cạn thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy quản lý thực hiện theo khoản 6 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg đã được gửi kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Chính phủ: Đối với hàng hóa thuộc thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg nhưng không thuộc hàng hóa theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Hateco Logistic được quyền chuyển khẩu hàng hóa về địa điểm làm thủ tục hải quan tại ICD Long Biên thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy quản lý để thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng vào kho ngoại quan, sau đó xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào thị trường nội địa.

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để đưa vào nội địa được quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Hateco Logistics biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn;
– PTCT Mai Xuân Thành;
– Cục HQ TP. Hà Nội (để th/hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5027/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thủ tục hải quan hàng hóa gửi kho ngoại quan tại ICD Long

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email