Công văn 5000/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v giám sát hải quan với hàng hóa nhập khẩu rút ra khỏi container

Thuộc tính văn bản

Số VB:5000/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:22/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5000/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 22/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5000/TCHQ-GSQL
V/v giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu rút ra khỏi container để tại cảng dưới dạng rời
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Kính gửi:– Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
– Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 286/NMSH-XNK ngày 14/10/2021, công văn số 293/2021/NMSH-TCKT ngày 18/10/2021 của Công ty cổ phần Nước mặt Sông Hồng về việc xin rút hàng tại cảng và trả vỏ container cho hãng tàu đối với các lô hàng thuộc các vận đơn số ONEYDXBB06382500, ONEYD.XBB06471400, ONEYDXBB06578500, ONEYDXBB06580500, ONEYDXBB07544600, ONEYDXBB08110300; theo báo cáo của Công ty hiện nay đang vướng mắc về danh mục miễn thuế; đã dẫn đến phí lưu container lên đến gần 30 tỷ đồng, chất lượng hàng hóa bị ảnh hưởng. Về đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, đối chiếu nội dung khai báo về hàng hóa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với thông tin vận đơn do Công ty cổ phần Nước mặt Sông Hồng cung cấp để xác định nếu hàng hóa không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc không thuộc đối tượng không đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì cho phép Công ty cổ phần Nước mặt Sông Hồng thực hiện rút toàn bộ lô hàng ra khỏi container để tại cảng dưới dạng rời theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

Trường hợp đáp ứng yêu cầu nêu trên, giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan (nơi lưu giữ hàng hóa) thực hiện quản lý, giám sát việc rút hàng hóa ra khỏi container để tại cảng dưới dạng rời như sau:

– Hướng dẫn Công ty cổ phần Nước mặt Sông Hồng, doanh nghiệp kinh doanh cảng (nơi lưu giữ hàng hóa) thực hiện công việc theo quy định tại tiết c khoản 1 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính);

– Giám sát quá trình rút hàng ra khỏi container, lập và ký Biên bản chứng nhận giữa đại diện các bên liên quan (hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh cảng) xác nhận về tình trạng, tên gọi, số lượng/trọng lượng hàng hóa thực tế rút ra từ container và sau khi toàn bộ lô hàng được rút ra khỏi container thì cần lưu ý hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin hàng hóa hạ bãi (Get-in) thay đổi từ dạng container thành dạng rời đảm bảo số lượng/trọng lượng hàng hóa Get-in trên Hệ thống VASSCM theo đúng số lượng/trọng lượng hàng hóa thực tế rút ra từ container;

– Tập kết toàn bộ hàng hóa vào một khu vực và tăng cường các biện pháp giám sát phù hợp cho đến khi hàng hóa được thông quan.

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội hỗ trợ Công ty cổ phần Nước mặt Sông Hồng để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc liên quan đến danh mục miễn thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai;
– Cty cổ phần Nước Mặt Sông Hồng;
(Địa chỉ: Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội) (thay trả lời);
– Lưu: VT, GSQL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email