Công văn 4750/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv nhập khẩu máy thở để viện trợ

Thuộc tính văn bản

Số VB:4750/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:07/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4750/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 07/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4750/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy thở viện trợ
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Trung ương.
(Đ/c: 463 Hoàng Hoa Thám,Q. Ba Đình, TP Hà Nội)

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc có Công điện/Fax số 244/VPKTVH-ĐT ngày 17/9/2021 liên quan đến đề nghị miễn giấy phép nhập khẩu, miễn xác nhận viện trợ, miễn thủ tục hải quan đối với lô hàng 10 máy thở HFCN do doanh nghiệp Đài Loan viện trợ cho Việt Nam (Bệnh viện Phổi Trung ương là đơn vị tiếp nhận). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn giấy phép nhập khẩu: Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì hàng hóa là trang thiết bị y tế nhập khẩu với mục đích viện trợ phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải có quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị Bệnh viện Phổi Trung ương báo cáo Bộ Y tế để được hướng dẫn rõ về thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định tiếp nhận viện trợ.

2. Về việc miễn xác nhận viện trợ: Đề nghị Bệnh viện Phổi Trung ương căn cứ quy định tại Thông tư 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN để thực hiện việc xác nhận viện trợ đối với lô hàng trên và liên hệ với cơ quan hải quan để được xem xét, gia hạn nộp bản chính Tờ khai xác nhận viện trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

3. Về việc miễn thủ tục hải quan: Căn cứ quy định tại Điều 57 Luật Hải quan năm 2014 thì chỉ có túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn khai hải quan, miễn kiểm tra hải quan. Đề nghị Bệnh viện Phổi Trung ương liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục và xuất trình các hồ sơ theo quy định để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục đối với lô hàng trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Bệnh viện Phổi Trung ương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế;
– Đ/c Vũ Thị Mai – Thứ trưởng BTC;
– Văn phòng Kinh tế VH Việt Nam tại Đài Bắc;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email