Công văn 4606/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4606/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

24/09/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4606/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2259/HQHCM-GSQL ngày 08/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ, kiểm tra chuyên ngành và địa điểm làm thủ tục hải quan đối với xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về chính sách quản lý: Thực hiện theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6275/VPCP-KTTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, theo đó, xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng từ nhận viện trợ không hoàn lại của đối tác nước ngoài để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được phép nhập khẩu vào Việt Nam cho đến thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Hải quan năm 2014. Theo đó, hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan và văn bản xác nhận của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp. 

3. Về địa điểm làm thủ tục hải quan: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng xe cứu thương đã qua sử dụng phục vụ mục đích phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của Chính phủ do doanh nghiệp lựa chọn theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan năm 2014. 

4. Về việc kiểm tra chuyên ngành: Căn cứ điểm 2 công văn 6275/VPCP-KTTH dẫn trên, để kịp thời đưa hàng hóa vào sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng tại thời điểm làm thủ tục hải quan với xe cứu thương đã qua sử dụng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4606/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.